Secondary

School-Pic-cropped

’S e amas ar sgoile a bhith a’ leudachadh sgilean gach sgoilear le bhith a’ dèanamh cinnteach gu bheil raon de ghnìomhan ionnsachaigh freagarrach ri fhaotainn aig gach ìre ionnsachaigh. Faodaidh ar sgoilearan an cuid chuspairean a ghabhail bho AS1 gu ruige Sàr Àrd Ìre. Bidh sinn uile ag obair còmhla airson ’s gum bi sàr chothroman aig ar sgoilearan a bhith misneachail agus an làn chomasan a choileanadh gus am fàg iad an sgoil leis na sgilean a dh’fheumas airson ionnsachadh fad-beatha.

Our Secondary school aims to develop the talents of all our pupils by ensuring that, at every stage, an appropriate range of structured and relevant learning experiences is available. Our pupils can take their subjects from S1 up to Advanced Higher level. We are an inclusive learning community and we want to ensure that all our pupils have the very best opportunity to grow in confidence, fulfil their potential, and leave with the skills to become lifelong learners.